18. feb

2020
Mental Helse Tønsberg

Årsmøte i Mental Helse TNTS

Kl. 18:3021:00 Færder frivilligsentral, Ekebergveien 10, 3121 Nøtterøy

Årsmøtet blir avholdt den 18. februar, 2020 på Færder Frivilligsentral avd. Nøtterøy, kl 1830.
Saker som ønskes behandlet, må være innsendt til styret senest to uker før møtet. Regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig ved henvendelse til tnts@mentalhelse.no eller Basbergveien 117B, 3114 Tønsberg, senest to uker før årsmøtet. Medlemsskap må være betalt for å ha stemmerett.

Saksliste:
Sak 1:

  • Åpning og konstituering
  • Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemsskap.
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
  • Fastsettelse av forretningsorden
  • 2 protokollunderskrivere
  • Valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning

Sak 3: Revidert regnskap fra 2019

Sak 4: Fastsettelse av honorarer/godtgjørelse for styret

Sak 5: Styrets forslag om endring av navn til Mental Helse Tønsberg

Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 7: Budsjett for 2020

Sak 8: Valg

Våre treff er alltid første tirsdagen i måneden på Frivilligsentralen, kl 1830 (bortsett fra juni og juli og der hvor første tirsdag faller på en helligdag, da er det påfølgende tirsdag.) Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret

Mental Helse Tønsberg

Lokallagets månedlige treff avholdes 1. tirsdagen i hver måned kl. 18:30 på Færder frivillligsentral, avdeling Nøtterøy (vis av vis Shell på Teie).
Vi har ikke møter i juni og juli.

Leder: Nina Holhjem Bugge
Mobiltelefon: 900 68 231

Postadresse:
Mental Helse Tønsberg
Basbergveien 117B,
3114 Tønsberg

E-post: tonsberg@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 982 851 602

Bankkontonummer: 2400 30 61295

VIPPS: 523 455

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844

Leder: Nina Holhjem Bugge
Nestleder: Rolf Einar Nilssen
Kasserer: Peter Wahlstrøm Nilssen
Styremedlem: Aud Christin Wahlstrøm Nilssen (fungerende sekretær)
Styremedlem: Arnstein Bugge
Varamedlem: Bjørg Helga Jacobsen
Varamedlem: Tove Marie Bergtun