30. nov

2019
Mental Helse Øst

Julemøte

30. november 1. desember Bestemmes senere

Jul Østfold
Innhold, lokasjon og bredde vil
bestemmes senere

Mental Helse Øst

Mental Helse Øst er ett av 17 fylkeslag i Mental Helse. Vi har ca 290 medlemmer fordelt på 6 lokallag – hvorav 5 aktive
”Moss, Rygge, Råde og Våler”, “Sarpsborg”, “Fredrikstad” , “Fredrikshald og omegn” (Halden) og “Østfold Indre”.

Østfold er det fylket som ligger lengst sydøst i Norge. Helt delt i to av vakre Glomma. ;)
Landets sjette mest folkerike fylke, dog det tredje minste målt i areal. Grenser til Akershus i nord
og Värmlands län i øst, Västra Götalands län i sør.
Befolkning: ca 285 000

Fylkeslaget har sine møter på Bredmyra utenfor Sarpsborg.

Leder:
Connie Yven

E-post: ostfold@mentalhelse.no

Kontonr: : 1503 01 65761

Org.nr:: 991 513 353

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844

Besøk oss også gjerne på Facebook. Siden er helt ny, håper den får mange kreative besøkende og medlemmer

Leder:
Connie Yven
Tlf: 948 14 800
mail: connieyven@gmail.com

Nestleder:
Eva Engen
Tlf: 900 43 104
mail: evaengen@gmail.com

Kasserer og studieleder:
Pål Karlsen
Tlf: 926 10 974
mail: paal.karlsen72@gmail.com

Styremedlemmer:

Trond Hegerstrøm
Tlf: 476 29 042
mail: troheger@online.no

Grethe Johansen
Tlf: 917 51 875
Mail: grethejohansen1953@gmail.com

Anne Grethe Kjærnes
Tlf: 990 05 503
Mail: ag-syver@online.no

Sekretær:
Astrid Irene Johansen
Tlf: 941 97 264
Mail: astridirene82@gmail.com

For MHUYØ
Marjk Myrén
Tlf:98449441
Mail: majk_myren@live.no

Varamedlemmer:
Aud Haarseth Dahl
Einar Engen, webansvarlig