12. mar

2020
Mental Helse Fredrikshald og omegn

Koronatiltak

12. mars 1. april Halden

Grunnet restriksjoner i forbindelse med koronaviruset er alle arrangementer enten utsatt eller avlyst. Vi kan ikke bruke Halden frivillighus til møtevirksomhet. Derimot kan vi delta på frivilligsentralens “Ringevenn” ordning.

Mental Helse Fredrikshald og omegn

Lokallaget til Mental helse i Halden-området er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Mental Helse Fredrikshald og omegn (Halden)
e-post: fredrikshald@mentalhelse.no

Leder:
Herman Ortiz
e-post: fredrikshald@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
e-post:baraas@mentalhelse.no

Leder/Web-redaktør: Herman Ortiz
e-post: fredrikshald@mentalhelse.no

Kasserer/ Studieleder Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no

Sekretær: Britt Ortiz
e-post: brittortiz165@gmail.com

Styremedlem: Svein Erik Andersen