30. aug

2020
Mental Helse Fredrikshald og omegn

Styremøte

Kl. 16:3018:00 Quality Grålum

Gikk gjennom aktiviteter som forhåpentligvis kan gjennomføres høsten 2020.
Stand på Tista senter 09.10 i forbindelse med Verdensdagen.
Delta på aktivitet arrangert av Halden frivilligsentral.

Mental Helse Fredrikshald og omegn

Lokallaget til Mental helse i Halden-området er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet 2020. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes (om mulig) på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Mental Helse Fredrikshald og omegn (Halden)

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Kontaktperson Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no