9. okt

2020
Mental Helse Fredrikshald og omegn

Verdensdagen 2020

Kl. 14:0017:00 Tista senter

Reidun, Herman og Britt sto på stand noe som var viktig for å synliggjøre mental helse og verdensdagen 2020. Selv om det ikke var så mange som stoppet og pratet, var det veldig viktig å være tilstede og for de som virkelig trengte å bli hørt.

Mental Helse Fredrikshald og omegn

Lokallaget til Mental helse i Halden-området er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet 2020. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes (om mulig) på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Mental Helse Fredrikshald og omegn (Halden)
Postboks nn, 1782 Halden

Leder:
Herman Ortiz

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder/Nett-redaktør: Herman Ortiz

Kasserer/ Studieleder Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no

Sekretær: Britt Ortiz
e-post: brittortiz165@gmail.com

Styremedlem: Svein Erik Andersen