8. okt

2019
Mental Helse Fredrikshald og omegn

Åpent medlemsmøte

Kl. 19:0021:30 Halden frivilligsentral, Violgt. 14

Styremøte 17:45-19, 19:00 Åpent medlemsmøte… Møteplassen, men manglende oppmøte.

Mental Helse Fredrikshald og omegn

Lokallaget til Mental helse i Halden-området er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Mental Helse Fredrikshald og omegn (Halden)
e-post: fredrikshald@mentalhelse.no

Leder:
Svein Erik Andersen

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
e-post:Barbro.aas@mentalhelse.no

Leder/Web-redaktør: Svein Erik Andersen
Tlf: 947 83 266, e-post: fredrikshald@mentalhelse.no

Kasserer: Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no

Sekretær: Britt Ortiz
e-post: bortiz@getmail.no

Styremedlem: Roald Torgersen
Tlf: 9072 9322, e-post: torgersen@halden.net

Styremedlem: Herman Ortiz
e-post: idworld@online.no

Varamedlem: Miriam Faraasen
Tlf: 4117 3545, e-post: mirfar83@hotmail.com