19. apr

2020
Mental Helse Buskerud

Årsmøte 2020 UTSATT!

Kl. 12:0015:00 Quality Grand hotel Kongsberg

Det er igjen tid for årsmøte i fylkeslaget.
Aller siste frist for innkomne saker til årsmøte må være styret i hende 22.mars, men vi setter pris på om vi får sakene innen fredag 13.mars da vi skal ha styremøte.
Husk at medlemskontigenten for år 2020 må være betalt fot å kunne stemme.
VELKOMMEN!

Det blir altså ikke noe årsmøte i april. Regner med forståelse for at det er uvisst når vi har ny dato.

Mental Helse Buskerud

Mental Helse Buskerud er ett av fylkeslagene i Mental Helse. Det er 9 aktive lokallag i fylket. I de kommunene det ikke er lokallag kan fylkeslaget kontaktes.

Mental Helse Buskerud
Tollbugata 4/6
3044 Drammen

E-post: buskerud@mentalhelse.no

Kontonr: 2291 13 03527

Org.nr: 977 49 2394

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Styreleder:

Nestleder:

Kasserer:

Studieleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer