8. okt

2022
Mental Helse Drammen

Sammen er vi sterke - (årets motto for Verdensdagen;) "Vi tenger hverandre #løftblikket"

Kl. 11:0012:00 Bragenes torg, Drammen

Mental Helse Drammen markerer Verdensdagen for psykisk helse to dager på forskudd, fordi det er mer folk på torvet en lørdag enn en mandag.

Vi serverer gratis vafler og kaffe, og orienterer om Verdensdagen og om Mental Helse

Mental Helse Drammen

Vi holder til i Erik Olsens gate 3 i Drammen, med medlemsmøter den siste torsdagen i måneden fra kl 18.00 til ca 20.00 i månedene januar, mars, april, mai, august, september, oktober og november. Lagets årsmøte holdes vanligvis siste torsdag i februar hvert år.

Styremøtene som holdes vanligvis andre torsdagen i måneden med unntak av juli, er åpne for medlemmene.

Mental Helse Drammen
PA /BA: Erik Olsens gate 3
3019 Drammen

E-post: drammen@mentalhelse.no
Tlf: 906 59 082

Konto nr:
2480 36 54863
VIPPS
118749
Org.nr:
979 333 560

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf +929 76 395
e-post: jonas@mentalhelse.no

StyreLeder
Arvid Kolloen, fung.

Nestleder:
Ann Karin Sørensen, fung.

Kasserer:
Marlow Lokshall
Tlf: 402 85 750

Styremedlemmer:
Trine Brenna
Karin Martinsen

Varamedlemmer
Lars Petter Throndsen