26. jan

2023
Mental Helse Drammen

Medlemsmøte

Kl. 18:0020:00 Erik Olsens gate 3, Drammen

Vi vil drøfte hvor vi skal dra på tur i år – herunder tilbud fra Mental Helse Lier om tur til Oset i april. Videre ønsker vi å lødde stemningen for å tra på sverigeturer nå som tobakkskvoten er halvert og det er større prisstigning i Sverige enn i Norge. Sosialt samvær.

Mental Helse Drammen

Vi holder til i Erik Olsens gate 3 i Drammen, med medlemsmøter den siste torsdagen i måneden fra kl 18.00 til ca 20.00 i månedene januar, mars, april, mai, august, september, oktober og november. Lagets årsmøte holdes vanligvis siste torsdag i februar hvert år.

Styremøtene som holdes vanligvis andre torsdagen i måneden med unntak av juli, er åpne for medlemmene.

Mental Helse Drammen
PA /BA: Erik Olsens gate 3
3019 Drammen

E-post: drammen@mentalhelse.no
Tlf: 906 59 082

Konto nr:
2480 36 54863
VIPPS
118749
Org.nr:
979 333 560

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf +929 76 395
e-post: jonas@mentalhelse.no

StyreLeder
Arvid Kolloen, fung.

Nestleder:
Ann Karin Sørensen, fung.

Kasserer:
Marlow Lokshall
Tlf: 402 85 750

Styremedlemmer:
Trine Brenna
Karin Martinsen

Varamedlemmer
Lars Petter Throndsen