30. mar

2023
Mental Helse Drammen

Ekstraordinært årsmøte

Kl. 19:0020:00 Erik Olsens gate 3, Drammen

DAGSORDEN
1. Konstituering
1.1. Godkjenning av innkallelsen
1.2. Valg av møteleder
1.3. Kontroll av antall stemmeberettigede
1.4. Valg av sekretær for årsmøtet
1.5. Valg av to protokollunderskrivere
1.6. Valg av tellekorps på tre medlemmer
2. Budsjett for 2023
3. Honorar
Styret foreslår samme honorar som i 2021: 15.000 kroner til fordeling, dog slik at det ikke
utbetales honorar for 2. halvår om regnskapet etter uttaket går med underskudd

Mental Helse Drammen

Vi holder til i Erik Olsens gate 3 i Drammen, med medlemsmøter den siste torsdagen i måneden fra kl 18.00 til ca 20.00 i månedene januar, mars, april, mai, august, september, oktober og november. Lagets årsmøte holdes vanligvis siste torsdag i februar hvert år.

Styremøtene som holdes vanligvis første torsdagen i måneden med unntak av juli, er åpne for medlemmene.

Er du klar over at det er ennå et lokallag i Drammen: Mental Helse Drammen Vest for gamle Eiker kommune? Nettsiden dets er: https://mentalhelse.no/lokallag/32-drammen-vest

Mental Helse Drammen
PA /BA: Erik Olsens gate 3
3019 Drammen

E-post: drammen@mentalhelse.no
Tlf: 906 59 082

Konto nr:
2480 36 54863
VIPPS
118749
Org.nr:
979 333 560

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf +929 76 395
e-post: jonas@mentalhelse.no

StyreLeder
Lars Cato Andersen
Tlf.: 988 21 437

Nestleder:
Arvid Kolloen

Sekretær
Ann Karin Sørensen
Telefon: 921 32 429

Kasserer:
Marlow Lokshall
Tlf: 402 85 750

Styremedlemmer:
Karin Martinsen
Maria Theresa Eidem
Lars Petter Throndsen

Varamedlemmer
Gry Helen Fredheim
Asle Finnevolden