29. jan

2020
Mental Helse Brønnøy

Styremøte i Mental Helse Brønnøy

Kl. 16:0017:00 Dagsenteret I Brønnøy

Årsmøtesaker

Mental Helse Brønnøy

Mental Helse Brønnøy er et lokallag i Mental Helse Nordland. Vi er det sørligste lokallaget i MHN. Vi har tilholdssted på Dagsenteret i Brønnøysund, der vi har medlemsmøter første tirsdag, hver måned. Har ferie, i perioden Juli og August. På medlemskveldene bruker vi å ha foredragsholdere, og quiz. Har også kaffe med nåka attåt. Vi prøver å få til en medlemstur i løpet av året. Har også på høsten pizza/krabbe aften. Bruker oså å ha julebord, i Desember. Vi ønsker alle, både gamle og nye medlemmer velkommen til kveldene våre på Dagsenteret.

Leder: Øystein Nordhuus
Postadresse: Postboks 402, 8900 Brønnøysund, Norway
Tlf: 482 64 594
E-post: Bronnoy@mentalhelse.no
Kontonr.: 4516 26 98536
Org.nr.: 993 553 522

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492

Leder: Øystein Nordhuus
Nestleder: Elisabeth Løkås
Kasserer: Bjørg Johansen
Sekretær(er): Erik Dahle Harvey/Solveig Nielsen
Styremedlem: Elin Gaupen
Styremedlem: Kristine Nilsen
Varamedlem: Willy Bjørnli