3. mar

2021
Mental Helse Bø i Vesterålen

Møteplassen

Kl. 17:0019:00 Møteplassen på Straume.

Møteplassen holder åpent. Gratis kaffe.

Velkommen

Mental Helse Bø i Vesterålen

Våre sponsorer

MØTEPLASSEN:
Veaveien 7, Straume
(Prix-bygget)

Åpningstider:

Onsdag: 17.00 til 19.00
Fredag: 11.00 til 13.00

Telefon: 94 05 12 00

E-post: boe@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Bø i Vesterålen
v/Svein Inge Lundli
Hovdenveien 31
8475 Straumsjøen

Besøk oss også på Facebook

Org.nr: 924 703 563

Bankkonto: 4612.31.27250

Vipps: 622233

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
Telefon: 40039492

Leder:
Svein Inge Lundli
Telefon: 94 05 12 00

Nestleder/sekretær:
Inger Kristoffersen
Kasserer:
Hilde Karin Nilsen
Styremedlem:
Else Johnsen
Styremedlem:
Lillian Nilsen
1. vara:
Synnøve Solsem Olsen
2. vara:
Ellen Lundli