16. feb

2022
Mental Helse Vennesla

Likepersonhjelpen

Kl. 15:0018:00 Resursen, Hunsfos Næringspark 1. etasje Verksted bygget

Vi kan tilby hjelp ved behov til alt fra kommunal bolig og nedvask/flytting, til tannbehandling og dagpenger. Roy og Arnstein bistår med søknader, klager eller kontakt med offentlig myndighet. I tillegg hjelper Lisa Tamara Jakobsen og Erlend Sagen Olsen til når det gjelder spørsmål innen gjeldsrådgivning og økonomi.

Mental Helse Vennesla

Adresse: Hunsfos Næringspark, 4700 Vennesla

Telefon, leder Jorunn Sagen OIsen: 90877133

E-post: vennesla@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 826 530 812

Kontonummer: 2801 56 62583

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no

Leder: Jorunn Sagen Olsen
Nestleder: Roy Halland
Sekretær: Arnstein Jeppestøl
Kasserer: Lisa T. Jakobsen
Styremedlem: Ahmed Issa
Styremedlem: Gro Dale Lie