31. jan

2023
Mental Helse Vennesla

VernOmDeg

Kl. 18:0020:00 Hunsfos Næringspark, Verkstedbygget – inngang til venstre for hovedinngangen

VernOmDeg

Selvhjelpsgruppe for kvinner over 18 år, tema fysisk og psykisk vold og
overgrep.

Hvordan vite om dette er noe for deg?
- Har du opplevd psykisk vold eller overgrep?
Psykisk vold er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som krenker,
skader, truer og kontrollerer andre. Den som utsettes for psykisk vold føler ofte på
skyld, skam, frykt, utrygghet, tristhet og mindre verd. (Ler mer om psykisk vold på
dinutvei.no)
- Har du opplevd fysisk vold eller overgrep?
Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger
som fysisk hindrer den andres bevegelsesfrihet.
Første samling tirsdag 10. januar kl. 18.00 – 20.00
- Hver tirsdag i januar vil det være tema, deretter er det samling annenhver tirsdag (partallsuker)
Vi holder samlingene på Ressursen senter for samskapning, deltagelse og mestring ved Hunsfos
Næringspark, Verkstedbygget – inngang til venstre for hovedinngangen.
Bevertning og egen avgift:
Det vil bli enkel bevertning. Ingen egen avgift, men vi anbefaler deltakerne å bli medlem i
Vennesla Mental Helse, kontingent kr. 200 for et år.
Påmelding:
Ta kontakt for spørsmål eller påmelding.
Tanja Lundevold, tlf. 48206450.
Vi har 8 plasser i gruppen. Førstemann til mølla prinsippet :-)

Mental Helse Vennesla

Adresse: Hunsfos Næringspark, 4700 Vennesla

Telefon, fungerende leder Roy Halland: 952 46097

E-post: vennesla@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 826 530 812

Kontonummer: 2801 56 62583

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Fungerende leder: Roy Halland
Sekretær: Laila Nomeland
Kasserer: Lisa Tamara Jakobsen
Styremedlem: Ahmed Issa
Styremedlem: Gro Dale Lie
Styremedlem: Grete-Lill Mangseth