12. okt

2022
Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Utenforskap og ensomhet i koronaens tid - og etterpå.

Kl. 19:0020:00 Hurdalssjøen Recoverysenter, Haraldvangen i Hurdal, Blåsalen

Foredrag ved spesialist i psykiatri Sjur Seim som jobber ved senteret som overlege og medisinskfaglig rådgiver.
Arrangementet er i samarbeid med Recoveryakademiet i Hurdal.
Kaffe og noe å bite i.
Spennende tema. Velkommen!

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Mental Helse Eidsvoll Hurdal
E-post: eidsvoll.hurdal@lokallag.mentalhelse.no
Tlf: 95261663

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder: Bjørg Bakken
Sekretær: Einar Madsen
Kasserer Widar Engebretsen
Styremedlemmer: Sissel Viken

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal startet opp igjen høsten 2018 etter noen år uten aktivitet.
Lokallaget vårt har som ambisjon at våre aktiviteter og møteplasser skal skape en god og trygg arena for medlemmene, men også for andre som synes at dette er så bra at de vil bli medlem.
Vi ønsker at alle skal bli kjent, trives og ha gode opplevelser sammen.
Ta gjerne kontakt hvis du/dere vil være med på aktiviteter. Eller bare kom innom annonserte tilstelninger.
Hilsen Styret