13. okt

2022
Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Foredrag: Vi trenger hverandre - løft blikket! I tillegg musikk/sang ved Eidsvoll Kulturskole, presentasjon av årets dikt og bilde

Kl. 18:0020:00 Eidsvoll Bibliotek

Vi får først foredrag ved Avdelingsleder, Leder psyko.sosialt kriseteam, Rus og Psykisk helse, Kari-Bente Øye Skråstad. med tema:
Vi trenger hverandre – løft blikket!
Musikalske innslag ved Eidsvoll kulturskole.
Årets vinnerbilde – presentasjon.
Årets dikt – av Mette Hagerup – presentasjon, omtale.
Kaffe og kakebit.
Velkommen til biblioteket!

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Mental Helse Eidsvoll Hurdal
E-post: eidsvoll.hurdal@lokallag.mentalhelse.no
Tlf: 95261663

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder: Bjørg Bakken
Sekretær: Einar Madsen
Kasserer Widar Engebretsen
Styremedlemmer: Sissel Viken

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal startet opp igjen høsten 2018 etter noen år uten aktivitet.
Lokallaget vårt har som ambisjon at våre aktiviteter og møteplasser skal skape en god og trygg arena for medlemmene, men også for andre som synes at dette er så bra at de vil bli medlem.
Vi ønsker at alle skal bli kjent, trives og ha gode opplevelser sammen.
Ta gjerne kontakt hvis du/dere vil være med på aktiviteter. Eller bare kom innom annonserte tilstelninger.
Hilsen Styret