12. okt

2022
Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Selvhjelp Norge kommer på besøk

Kl. 14:0017:00 Gladbakk Aktivitetssenter, kafeen, Råholt

Selvhjelp – hjelper det?
“Egenkraftmobilisering er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivisere menneskets evne til å tilfredsstille egne behov, løse egne problemer og skaffe seg nødvendige ressurser for å kunne ta kontroll over eget liv”.
Inger Berit Stene, leder for Oslo og Viken og Paul Smines, leder for Innlandet er der. De forteller, holder små foredrag og svarer på spørsmål.
Spennende!
Kaffe og kake!
Velkommen innom!

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

Mental Helse Eidsvoll Hurdal
E-post: eidsvoll.hurdal@lokallag.mentalhelse.no
Tlf: 95261663

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder: Bjørg Bakken
Sekretær: Einar Madsen
Kasserer Widar Engebretsen
Styremedlemmer: Sissel Viken

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal startet opp igjen høsten 2018 etter noen år uten aktivitet.
Lokallaget vårt har som ambisjon at våre aktiviteter og møteplasser skal skape en god og trygg arena for medlemmene, men også for andre som synes at dette er så bra at de vil bli medlem.
Vi ønsker at alle skal bli kjent, trives og ha gode opplevelser sammen.
Ta gjerne kontakt hvis du/dere vil være med på aktiviteter. Eller bare kom innom annonserte tilstelninger.
Hilsen Styret