28. mai

2019
Mental Helse Hedmark

Temakveld om pakkeforløp psykisk helse og rus

Kl. 18:0020:30 Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatunveien 47, 2317 Hamar

Dette er ett samarbeid mellom MH Innlandet – Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter.

_ Kort orientering av kveldens program og om Sagatun Brukerstyrt Senter,
ved daglig leder Kårhild Husom Løken.
- Pakkeforløp i DPS Elverum-Hamar. Ved avdelingssjef Marianne Gade og
FOU-rådgiver Line K. Breidal.
- Hva er viktig fra brukere- og pårørendes perspektiv? Ved leder i Mental
Helse Hedmark Gry Halvorsen.
- Hva er viktig fra fastlegenes perspektiv? Ved fastlege Ragnhild Dybvig.
Det blir god tid til spørsmål og diskusjon.
Det blir servert kaffe, te og enkel bevertning. Det er gratis inngang.

Mental Helse Hedmark

Mental Helse Hedmark er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 12 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget.
Hedmark fylke grenser mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Mental Helse Hedmark
Kirkeveien 21,
2409 Elverum

Tlf: 468 29 540
E-post: hedmark@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798

Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Gry Halvorsen
Tlf: 468 29 540

Nestleder / studieleder:
Jøran Halvorsen
Tlf: 984 60 800

Kasserer:
Monica Løkkemo
Tlf: 909 88 295

Styremedlemmer:
Finn Kristiansen
Tlf: 924 42 678

Edvin Persson (PERMISJON)

Varamedlemmer:
Margrete Leikåsen
Laila Ulriksen