22. aug

2019
Mental Helse Hedmark

Styremøte

Kl. 10:0014:00 Kontoret i Kirkevegen 21

Innkalling og saksliste kommer

Mental Helse Hedmark

Mental Helse Hedmark er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 12 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget.
Hedmark fylke grenser mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Mental Helse Hedmark
Kirkeveien 21,
2409 Elverum

Tlf: 468 29 540
E-post: hedmark@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798

Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Gry Halvorsen
Tlf: 468 29 540

Nestleder / studieleder:
Jøran Halvorsen
Tlf: 984 60 800

Kasserer:
Monica Løkkemo
Tlf: 909 88 295

Styremedlemmer:
Finn Kristiansen
Tlf: 924 42 678

Edvin Persson (PERMISJON)

Varamedlemmer:
Margrete Leikåsen
Laila Ulriksen