9. des

2022
Mental Helse Innlandet

Ledersamling

9. desember11. desember Scandic Lillehammer

Informasjon kommer nærmere.

Mental Helse Innlandet

Mental Helse Innlandet er ett av 12 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 15 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget. Innlandet fylke grenser mot Trøndelag i nord og Viken i sør.

Mental Helse Innlandet
v/ Synnøve Kjølgård
Nyvegen 24
2827 Hunndalen

Mob.: 413 60 860
E-post: innlandet@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798
Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Leder: Synnøve Kjølgård,
Lillehammer/Øyer/Gausdal
Styremedlemmer:
Ellen Strande, Gjøvik
Trond Martinsen,
Rendalen og Stor-Elvdal
Renate C. Ulvang, Våler
Tina H. Gjørvad, Toten
Mona Nordhaug, Åmot
Øystein Sky, Hadeland