15. feb

2023
Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Foredrag om det å leve med hørselsproblem.

Kl. 19:0022:00 Øiseth Hotell

Lis 1 (turnuslege) i Rendalen, Betten Vaager, skal holde foredrag om det å ha hørselsproblemer. Hun vil blant annet snakke om ulike hjelpemidler, dagliglivets utfordringer ved nedsatt hørsel og mere til.

Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Mental Helse Rendalen / Stor-Elvdal er et lokallag av Mental Helse i Hedmark fylke.

Leder:
Bjørn Ove Lindstad
Vangsvollsveien 2
2485 RENDALEN

Mob.: 916 06 551
e-post:
resto@mentalhelse.no

Org.nr.:
994 068 172
Kontonr.:
1850 32 11218
vipps:
568239

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no

Leder Bjørn Ove Lindstad
Nestleder Trond Marthinsen
Kasserer Gudmund Hole
Styremedlem Tone Søberg
Styremedlem Kari Kjøllmoen Larsen
Styremedlem Einar Magne Husfloen
Vara Inger Marie Husfloen