5. des

2019
Mental Helse Tynset, Alvdal og Tolga

Ekstraordinært årsmøte

Kl. 18:0019:00 Tynset Hotell

Innkalling til
ekstraordinært årsmøte
for Mental Helse Ty-Al-To

Dato: 05.12.19
Sted: Tynset Hotell
Tid: 18.00

Det siste året har vært uten aktivitet og det valgte styret har trukket seg fra sine verv. Fylkeslaget innkaller derfor til dette møtet.
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av møteleder, protokollfører og 2 protokollunderskrivere
Sak 3: Forslag om å legge laget på is

Enkel bevertning

Elverum 25.11.19
For Mental Helse Hedmark

Gry Halvorsen
Fylkesleder

Mental Helse Tynset, Alvdal og Tolga

Leder
Knut Kolbu
+47 902 58 970
Adresse:
Boks: 80
2501 Tynset
e-post: tyalto@mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no