17. sep

2020
Mental Helse Vestland

Styremøte

Kl. 20:0021:00 Bergen

Styremøte holdt

Mental Helse Vestland

Postadresse:
Mental Helse Vestland
v/ Cecilie Eikefjord Udberg-Helle
Trollskogveien 29
6908 Florø

E-post: vestland@mentalhelse.no
Tlf. 918 88 191

Org.nr.:
985 743 401

Kontonummer:
3624.66.30407

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder:
Cecilie Eikefjord Udberg-Helle
Nestleder:
Tor-Johnny Agledal
Sekretær:
Kristine Vibeke Risøy
Styremedlem:
Stein Solvoll
Vara:
Aranka Orsos