3. sep

2022
Mental Helse Hordaland

Sammenslåingsmøte Sogn og Fjordane og Hordaland

Kl. 12:0015:00 Bergen

Sak 1. Åpning og konstituering
a. Navnefortegnelse over fremmøtte delegater med gyldig medlemskap
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg av møteleder og sekretær
d. Fastsettelse av forretningsorden
e. Valg av to protokollunderskrivere
f. Valg av tellekorps

Sak 2. Etablering av Mental Helse Vestland

Sak 3. Handlingsplan

Sak 4. Fastsette styrehonorar

Sak 5. Budsjett

Sak 6. Valg av styre, delegater til landsmøte og valgkomite.

Påmelding til erik.fransson@mentalhelse.no innen 13.august

Mental Helse Hordaland

Postadresse:
Mental Helse Hordaland v/ Vibeke Hellesund
Ibsensgate 111
5052 Bergen

Besøksadresse:
Mental Helse Hordaland
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen

E-post: hordaland@mentalhelse.no
Tlf. 412 11 399 (mandag-fredag: 10.00-17.00)

Org.nr.:
985 743 401

Kontonummer:
3624.66.30407

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder:
Vibeke Hellesund
Tlf. 412 11 399 (mandag-fredag: 10.00-17.00)