16. mar

2019
Mental Helse Hordaland

Årsmøte i Mental Helse Hordaland

Kl. 11:0013:00 FI-senteret, Vestre Strømkaien 7

Saksliste:

1. Konstituering: Namneopprop, valg av møteleiar og sekretær for årsmøtet, to til å underskrive protokoll og teljekorps
2. Årsmelding. Revidert rekneskap for siste kalenderår
3. Evt. fastsetjing av honorar/godtgjering til fylkesstyret
4. Innkomne saker etter § 18.4
5. Fastsetjing av handlingsplan
6. Fastsetjing av budsjett for inneverande kalenderår
7. Val av styremedlemmer
8. Val av to vararepresentantar til landsleiarmøte
9. Val av valkomité på tre medlemmer og varamedlemmer

Me prøver å få til eit kjekt kulturelt innslag i starten på møte

Etter årsmøte vert det enkel servering

Velkommen

Else-Berit Helle
fylkesleiar

Sakspapirer:

Mental Helse Hordaland

Post og besøksadresse:
Mental Helse Hordaland
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen

E-post: hordaland@mentalhelse.no
Tlf. 413 80 614 (mandag-fredag: 10.00-17.00)

Org.nr.:
985 743 401

Kontonummer:
3624.66.30407

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf. 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder:
Else Berit Helle
Tlf. 413 80 614 (mandag-fredag: 10.00-17.00)