4. mar

2019
Mental Helse Bergen

Årsmøte i Mental Helse Bergen

Kl. 18:0020:00 Nygaten 3

Saksliste:

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder – referent – protokollunderskrivere – tellekorps.
 3. Årsmelding 2018
 4. Revidert regnskap 2018 og revisorberetning.
 5. Budsjett 2019
 6. Handlingsplan 2019
 7. Innkomne saker / saker som styret ønsker årsmøtevedtak på.
 8. Valg 2019
  a) Styret og valgkomite.
  b) 3 delegater til Mental Helse Hordaland sitt årsmøte 16 mars 2019.

Saker som ønskes behandlet under punkt 7 på sakslisten, må være styret i hende innen 20 februar 2019.

Det er bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten som har stemmerett på årsmøtet.

Treffstedet Loftet har åpent for sosialt samvær fra kl. 17.00.

VELKOMMEN

Bergen 3 januar 2019.

Med vennlig hilsen
Mental Helse Bergen

Jorunn M Bakke
Styreleder

Mental Helse Bergen

Mental Helse Bergen driver treffsted Loftet i Nygaten 3.
Loftet har vært drevet av Mental Helse Bergen siden stiftelses dato 9.september 1992, og frem til i dag.
Mental Helse Bergen får støtte fra Bergen kommune.
Om du er ny eller gammelt medlem/bruker er du hjertelig velkommen til en kaffe og ett hyggelig treff.
Kontakt oss gjerne på telefon 55 32 70 90

Mental Helse Bergen er også med i grasrotandelen.

Treffstedet Loftet har følgende åpningstider:
Mandag: 10.00 – 14.30
Tirsdag: 10.00 – 14.30
Onsdag: 12.00 – 16.00
Torsdag: 10.00 – 14.30
Fredag: 10.00 – 14.30

Du finner oss også på Facebook.

Mental Helse Bergen
Pb 651
5807 Bergen

Tlf: 55 32 70 90
E-post: bergen@mentalhelse.no

Ved krise ring Hjelpetelefonen 116 123 (gratis og åpen 24 timer i døgnet)
Alternativt: Bergen kommunes legevakt tlf. 55568700 eller Livskrisehjelpen 55568754

Org. nr.:
971 350 253

Kontonummer:
3624.51.17749

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder:
Jorunn M. Bakke
Nestleder:
Kirsten E Mjelde
Styremedlemmer:
Ingeborg H. Torsvik
Tim Spjeld
Kenneth Arntsen
Vara:
1. Jostein Øfsthus
2. Anette Jensen