21. mar

2023
Mental Helse Molde

Årsmøte 2023 Mental Helse Molde

Kl. 18:0020:00 Brukerstyrt senter Møre og Romsdal.

Velkommen til årsmøte 2023 på Brukerstyrt senter Møre og Romsdal, Grandfjæra 28. kl.18.00.

Vedlagt følger årsmøtedokumenter.
Til etterretning.
Valgkomiteen har ikke lagt frem innstilling innen fristen.
Styret legger frem innstilling til nytt styre med vara og valgkomite på årsmøtet.

Mental Helse Molde

Torsdager samles det til
Lunsjpraten, sosialt – kl.12:00-13:30
Siste tirsdag i måneden samles
det til kveldssamling kl.18.00-21.00.
BSS sine lokaler i Grandfjæra 28.
(Molde Mølle)

Leder:
Oddrun Beyer Holm
molde@mentalhelse.no
Mob.: +47 412 61 704

Mental Helse Molde
Strandgata 3, 6415 Molde

Org.nr.:
995 590 395
Kontonr.:
3980 21 35193

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
mob: + 47 976 86 279

Leder: Oddrun Beyer Holm
Kasserer: Solveig Jacobsen
Styremedlem: Bjørn Lien
Styremedlem: Wenche Kirknes
Styremedlem: Åshild Sivertsen

1. varamedlem: Eldbjørg Garmo
2. varamedlem: Marianne Hestad Nøsavik
3. varamedlem: Anne Danielsen Aunan