27. feb

2020
Mental Helse Molde

Årsmøte 2020

Kl. 18:0020:00 "Trykkeriet Vårt" - v/BSS MR Grandfjæra - Moldegård

INNKALLING

Det kalles herved inn til årsmøte for Mental Helse Moldes medlemmer

DATO: TORSDAG 27. FEBRUAR 2020
KL.: 18:00
STED: Trykkeriet Vårt ved BRUKERSTYRT SENTER (BSS), Grandfjæra 28 (Molde Mølle – underetasje)

Frist for å melde inn saker og innlevert styret, er satt til mandag 10. februar 2020

Fullstendig sakliste med regnskap, budsjett og valg er satt til torsdag 13. februar 2020

Under står en oversikt over hvem som står på valg i styret.

Leder: Oddrun Beyer Holm 2 år på valg
Sekretær: Evelinn Vestnes Ikke på valg
Kasserer: Åshild Sivertsen Ikke på valg
Styremedlem: Hanne Elisabeth Helde 2 år på valg
Styremedlem: Marianne Hestad Nøsavik 2 år på valg

1. Vara Solveig Jacobsen 1 år på valg
2. Vara Anne J. Danielsen Aunan 1 år på valg
3. Vara Tone Kvernes 1 år på valg

Under står en oversikt over hvem som står på valg i valgkomiteen:

Medlem Marianne Helene Tangen Hammerø 1 år på valg
Medlem Tonny Roger Frøyen 1 år på valg
Medlem Bjørn N. Lien 1 år på valg

Mental Helse Molde

Leder:
Oddrun Beyer Holm
molde@mentalhelse.no
Mob.: +47 412 61 704

Mental Helse Molde
Strandgata 3, 6415 Molde

Org.nr.:
995 590 395
Kontonr.:
3980 21 35193

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
mob: + 47 976 86 279

Leder: Oddrun Beyer Holm
Kasserer: Åshild Sivertsen
Styremedlem: Evelinn Vestnes
Styremedlem: Solveig Jacobsen
Styremedlem: Hanne Elisabeth Helde

1. varamedlem: Bjørnar Lien
2. varamedlem: Marianne Hestad Nøsavik
3. varamedlem: Anne Danielsen Aunan