16. okt

2019
Mental Helse Skodje/Ørskog

Markering verdensdagen for psykisk helse (kurskveld)

Kl. 17:0019:30 Gomerhuset på Skodje

Vi åpner dørene kl. 17 og begynner da med stand. Kom og bli kjent med oss og få mer informasjon om oss og vårt arbeid. Det serveres kaffe/te og kake fra kl. 17:30. Kl. 18:00 starter kurskvelden, som har en varighet på ca. 1.5 timer.

Kursholder er Anne Hilde Lystad. Anne Hilde Lystad er barnevernspedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og master i helse– og sosialfag med fokus på kliniske hjelperelasjoner. Anne Hilde har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien og fra kommunalt ambulant team som jobber i skole. Nå er hun ansatt ved Ressursbasen i Ålesund kommune som prosjektleder for «Kurs i psykisk helse». Hun er med å undervise alle ungdomsskoleelevene i Ålesund kommune i psykisk helse, og holder kurs for foresatte og ansatte i skoler og barnehager om samme tema.

Mental Helse Skodje/Ørskog

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 984 07 114

Mental Helse Skodje/Ørskog
Adr.: Skodjevegen 371,
6260 Skodje

Kontonr.:
3910 46 37357
Org.nr.:
911 738 910

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
+ 47 976 86 279

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 984 07 114
Nestleder:
Nils-Inge Holm
mob. 948 43 088
Øvrige styremedlemmer:
Helene Tveida,
Aase Birgit R. Holm,
Mathilde H.Skorpen,
Susanne B. Hansen (Ungdomskontakt)