16. okt

2019
Mental Helse Skodje/Ørskog

Markering verdensdagen for psykisk helse (kurskveld)

Kl. 17:0019:30 Gomerhuset på Skodje

Vi åpner dørene kl. 17 og begynner da med stand. Kom og bli kjent med oss og få mer informasjon om oss og vårt arbeid. Det serveres kaffe/te og kake fra kl. 17:30. Kl. 18:00 starter kurskvelden, som har en varighet på ca. 1.5 timer.

Kursholder er Anne Hilde Lystad. Anne Hilde Lystad er barnevernspedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og master i helse– og sosialfag med fokus på kliniske hjelperelasjoner. Anne Hilde har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien og fra kommunalt ambulant team som jobber i skole. Nå er hun ansatt ved Ressursbasen i Ålesund kommune som prosjektleder for «Kurs i psykisk helse». Hun er med å undervise alle ungdomsskoleelevene i Ålesund kommune i psykisk helse, og holder kurs for foresatte og ansatte i skoler og barnehager om samme tema.

Mental Helse Skodje/Ørskog

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 98 40 71 14

Mental Helse Skodje/Ørskog
Adr.: Skodjevegen 371,
6260 Skodje

Kontonr.:
3910 46 37357
Org.nr.:
911 738 910

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
+ 47 97 68 62 79

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 98 40 71 14
Nestleder:
Mathilde H. Skorpen (permisjon)

Øvrige styremedlemmer:
Helene Tveida
Aase Birgit R. Holm
Odd-Are J. Kvitberg
Nils-Inge Holm