14. feb

2023
Mental Helse Stordal

Årsmøte 2023

Kl. 18:0019:30 Frivilligsentralen i Strordal

SAKSLISTE

Sak 1: Opning av årsmøtet
1.1 Frammøtte medlemmer med gyldig medlemskap
1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.3 Val av møteleiar og sekretær for årsmøtet
1.4 Val av to protokollunderskrivarar
1.5 Val av teljekorps
Sak 2: Årsmelding 2022
Sak 3: Revidert rekneskap 2022
Sak 4: Fastsetting av honorar/godtgjersle for styret
Sak 5: Innkomne saker, jf. § 25.4
Sak 6: Handlingsplan 2023
Sak 7: Budsjett 2023
Sak 8: Val
8.1 Val av leiar, 1 styremedlem og 2 vararepresentantar
8.2 Val av 5 delegatar m/5 varamedlemmer i rekkefølge til fylkesårsmøtet
8.3 Val av valkomite
8.4 Val av 2 revisorar

Saker du ønskjer behandla på årsmøtet, må sendast styret innan 23.01.2023, e-post stordal@mentalhelse.no eller til Mental Helse Stordal c/o Anna Margrethe Drægebø, Stordalsvegen 1073, 6250 Stordal.

Mental Helse Stordal

Medlemsmøte med tema:
2. tysdagen i månaden kl 19.00 – 21.00 på frivilligsentralen. Kl 18.00 – 20.00 når sommartida sluttar.

Styremøte:
Siste torsdagen i månaden frå kl 09.00 – 12.00 på frivilligsentralen.

Aktivitetar:
Vi organiserer turar, opera-, konsert- og kinobesøk, bowling, grillfest, julebord, kurs, markering av Verdensdagen, bading i varmt vatn m.m. Som oftast har vi minst ein aktivitet pr veke. Framfor kvar aktivtet får alle medlemmene sms om aktiviteten. Elles finn du omtale av aktivitetane våre under kalender på nettsida vår.

Leiar:
Anna Margrethe Drægebø Moe
6250 Stordal
Mob: 970 01 493
E-post: Stordal@mentalhelse.no

Konto:
3910 30 38646
Org.nr.:
896 128 132

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
+ 47 976 86 279

Leiar/sekretær/studieleiar:
Anna Margrethe Drægebø Moe
Kasserar:
Jorunn Vestre
Styremedlemmer:
Torill Sandvik
Marit Abelvik
Varamedlemmer:
Arna Øvrebust
Ingebjørg Vestre