20. jun

2020
Mental Helse Sunndal

Sommerfest

Kl. 11:0014:00 Øran Aktivitetshus ute

Vi i styret vil arrangere sommerfest for alle medlemmene.
Dette tar vi sikte på å ha lørdag 29.juni 2020.
Kommer tilbake med flere opplysninger etter hvert.

Mental Helse Sunndal

Leder:
Sissel Vaagland
6600 Sunndalsøra

Mob.: 97007939
E-post: Sunndal@mentalhelse.no

Konto:
4035 17 19550
Org.nr.:
994 820 516

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
+ 47 976 86 279

Leder:
Sissel Vaagland
Nestleder:
Eva Røskarhaug Reitan
Sekretær:
Terje Gravem Storholt
Studieleder:
Terje Gravem Storholt