27. feb

2020
Mental Helse Sunndal

Årsmøte i Mental Helse Sunndal

Kl. 18:0021:00 Øran Aktivitetshus

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
godkjenning av innkalling og dagsorden
valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
fastsettelse av forretningsorden
valg av to protokollunderskrivere
valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest to uker før møtet. Til sunndal@mentalhelse.no innen 10.02.2020.
Dersom du ønsker å få tilsendt årsmeldingen og/eller regnskapet, ta kontakt som ovenfor.
Enkel servering.

Mental Helse Sunndal

Leder:
Sissel Vaagland
6600 Sunndalsøra

Mob.: 97007939
E-post: Sunndal@mentalhelse.no

Konto:
4035 17 19550
Org.nr.:
994 820 516

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
+ 47 976 86 279

Leder:
Sissel Vaagland
Nestleder:
Eva Røskarhaug Reitan
Sekretær:
Terje Gravem Storholt
Studieleder:
Terje Gravem Storholt