3. okt

2019
Mental Helse Sykkylven

Flaggheising Verdensdagen for psykisk helse

Kl. 16:3017:00 Sykkylven Kulturhus, Kyrkjevegen 2, 6230 Sykkylven

Kvart år har vi forskjellige tema under markeringane våre og i år er temaet «Gi tid». Dette er eit viktig tema som gjeld alle og kva dei enkelte føler at dei vil gi av tida si for seg sjølv eller andre. Alle vi som til daglig er frivillige i lag og organisasjonar her i Sykkylven har allereie gjort eit val og brukar av fritida vår for det beste til laga/organisasjonane her. Difor er det kjekt at kommunen også vil vere med å vise innbyggjarane i Sykkylven at den psykiske helsa til folk er viktig med å la oss få henge opp det grøne flagget.

Mental Helse Sykkylven

Lokallagsleiar:
Anne Turid Angell Vikstad
Mobil: + 47 466 26 263

Mental Helse Sykkylven
Kyrkjevegen 58
6239 SYKKYLVEN

E-post:
Sykkylven@mentalhelse.no

Kontonr.:
3910 24 76445
Org.nr.:
995 366 746

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
976 86 279

Styreleiar
Anne Turid Angell Vikstad (mobil: 466 26 263)
Nestleiar
Tone Lillian Wisth (mobil: 988 98 865)
Kasserar
Stig Ålgårdstad
Styremedlemmer:
Irene Sundholm
Frode Wærøy
Terje Mikkel Mundal
1. varamedlem/Ungdomskontakt
Fred Ramstad
2. varamedlem
Elisabeth Nøringset
3. varamedlem
Helen Engeseth