23. aug

2019
Mental Helse

Organisasjonskurs

23. august25. august Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Mental Helse ved KUPP inviterer de som ikke har gjennomført Organisasjonskurset i eget fylke til kurs på Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen.

Av innholdet i kurset nevnes hovedpunktene:
- Grunnleggende organisasjonskunnskap
- Styret som team
- Kommunikasjon og læring
- Etikk

Lokallagene melder deltakerne til fylkeslaget, som sender påmeldingene til kupp@mentalhelse.no innen 10. juli 2019 og det er «først til mølla» prinsippet som gjelder. Påmeldingene er bindende. Ved påmelding må det gis informasjon om e-postadresse, telefonnummer, allergier og andre behov for tilrettelegging.
Det er MH KUPP som dekker reise og oppholdsutgifter, men det er en egenandel på kr. 500,- pr. deltaker. Fylkeslaget får faktura på egenandelene i etterkant av kurset.

NB! Dersom en deltaker ikke melder forfall og ikke møter opp vil fylkeslaget få faktura på den totale utgiften for deltakeren.