Coop prisen 2023 til Mental Helse Land/Etnedal

Mental helse Land/Etnedal betyr mye for lokalsamfunnet
Det er mange i lokalsamfunnet som setter stor pris på oss sier leder i Mental helse Bjørg Lillian Olaussen Sagmoen. Vi merket at mange backer opp om oss. Jeg vil rose handelsstanden for sin gavmildhet, og vi har godt samarbeid med kommunen. På julekvelden har vi arrangement på Dokka stasjon og gjennom hele året har vi møteplasser hver uke både i Hov og på Dokka.

Coop Innlandet prisen som er på kr. 40 000 vil også gjøre det lettere for oss som forening framover, så det er vi veldig takknemlige for.

Prisutdeling
Prisen ble delt på på Extra Dokka 20. desember av administrerende direktør i Coop Innlandet Dag Roger Rinde. Han sa at vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnene som vi har butikker i. I år var det cirka 50 nominerte og det er med glede at jeg kan dele ut prisen til Mental helse Land/Etnedal.

Høsten 2020 ble Coop Innlandet Prisen lansert. Prisen bygger på den tidligere Omtankeprisen og Coops verdier; innflytelse, omtanke, ærlighet og nytenkende, samt kjerneverdien «tiltro til egenarten».

Coop Innlandet Prisen kan deles ut til personer, lag, foreninger, skoler/skoleklasser eller lignende som oppfyller et eller flere av følgende kriterier:

•       Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø

•       Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte

•       Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell

•       Er en inspirasjon for andre innen bærekraft

Les mer om Coop Innlandet prisen på Coop Innlandet sin hjemmeside: https://www.coop.no/…/coop-innlandet/coop-innlandet-prisen.