Mottar pris på MH Konferansen 2023

Deltakelse på Mental Helse konferansen 2023

Vi har deltatt på Mental Helse konferansen 2023, der vi ble nominert til to priser.

Trond Sagmoen

Mental Helse Land/Etnedal ble invitert til å delta på årets Mental Helse konferanse, med etterfølgende utdeling av årets priser. Prisene som deles ut er årets ildsjel, årets møteplass og årets arrangement.

Mental Helse Land/Etnedal var nominert inn til årets møteplass og årets ildsjel, og vi fikk tildelt prisen for årets møteplass. Dette er en høythengende pris, som det er en stor ære å få lov til å motta.

Vi vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Mental Helse Land/Etnedal har fått denne utmerkelsen.