Verdensdagen for psykisk helse 2023

Kvelden ble ledet av en annen av initiativtagerne, Rolf Aleksander Sandberg, han var konferansier med humoristisk glimt i øyet. Han holdt også et innlegg der han fortalte om sitt liv, som eliteseriespiller i håndball for Elverum, og sine utfordringer etter å ha vært kreftsyk. Han er fra Dokka, og har nå startet et eget firma som heter Fønix Life, som tilbyr samtaleterapi. Han fortalte at han alltid har vært interessert i mennesket, og i å hjelpe andre. Han sa også at hans erfaringer etter kreftsykdommen var det som virkelig tydeliggjorde behovet for flere og bedre lavterskeltilbud for mental helse, spesielt ute i distriktet. Ved et opphold på Catosenteret i Son, hadde han flere samtaler med en svært dyktig samtaleterapeut. Her oppdaget han den gode effekten av å snakke med en kvalifisert fagperson om ting han lenge hadde lagt litt lokk på, og det å få satt ord på egne tanker og følelser og i tillegg få hjelp til å se egen situasjon fra et nytt perspektiv hadde god effekt. Og nettopp dette, og erfaringene fra eget liv ble spiren til å starte opp et slik tilbud her.

Magiske Daniel viste sine magiske evner til et imponert publikum. Hvordan får han det til? Dette var en kommentar som vi hørte utover kvelden, både etter sceneshowet og i møte med nær-magi ute hos publikum etterpå. Kanskje var det ren magi? Han fikk i alle fall publikum til å sveve, og mange til å undre seg over det de hadde sett.

Det var mange gode innslag fra Scena, både innlegg, panelsamtale og underholdning. Laila-Iren Ødegård holdt innlegg der hun fortalte om sine erfaringer som arrangør av friluftstilbud for barn og unge. Hun fortalte en sterk historie fra virkeligheten om hva friluftstilbud og naturopplevelser kan bety for barn og unge med hensyn til bygging av selvtillit og mestringsfølelse, og hvordan de som mennesker kan vokse på disse erfaringene. Litt samme tema hadde Petra Kaderkova fra DNT Gjøvik og omegn. Hun kommer fra Tsjekkia, og fortalte om de kontrastene hun opplevde mellom turopplevelsene der og her i Norge, og ikke minst fortalte hun levende om viktigheten av å ta med barna ut i naturen og hvilken gode sider det har. Naturopplevelser er nærmest terapi for alle, også for barn og unge. I panelsamtalen med ordførerne ble de utfordret på hvordan de opplevde å være ledere i en krise som flommen Hans var. Ordførerne ble også utfordret på hvilke tilbud kommunene har til unge som sliter. Begge kommunene har ulike tilbud, og ett prosjekt som begge kommunene er med i, «Fram i skoa» ble det fortalt om. Et viktig poeng som også ordførerne pekte på, er at kanskje det aller viktigste er ikke hva kommunen kan gjøre, men hva vi som medmennesker kan gjøre for å inkludere andre, og bry oss om de rundt oss og hjelpe til der det trengs.

I salen hadde mange lag og foreninger, og lokale bedrifter innenfor helseområdet rigget sine stands, og møtte publikum med å presentere sitt tilbud. Vi har all grunn til å være stolte av all den frivillige innsatsen som legges ned i lag og foreninger i Land-kommunene. Vi så mange blide ansikter, og det var åpenbart at mange satte pris på denne møteplassen. Dette ble et lyspunkt i høstmørket, og en fin arena å treffes på.