26
feb

Styremøte

Styremøte på Stasjon klokka 16:30. Hovedsaken for kvelden er jobbing med handlingsplan/Årshjul.

26. februar 2024

Styremøte på Stasjon klokka 16:30. Hovedsaken for kvelden er jobbing med handlingsplan/Årshjul.