15
nov

Styremøte

SAKSLISTE TIL STYREMØTE I MENTAL HELSE LAND/ETNEDAL

  • Sak 15.11-1: Gjennomgang økonomi og budsjett
  • Sak 15.11-2: Informasjon angående julebordet
  • Sak 15.11-3: Julaften 2023
  • Sak 15.11-4: Informasjon om ny hjemmeside og interne kurs
  • Sak 15.11-5: Svenske-tur
  • Sak 15.11-6: Eventuelt

15. november 2023