Mental Helse Vega

Mental Helse Vega ble etablert 27. februar 2017, og er et lokallag av Mental Helse i Nordland.

Kontakt

Leder: Marian Johansen
Postadresse:
Tlf: 452 79 063
E-post: Vega@mentalhelse.no
Kontonr.: 4535 10 01929
Org.nr.: 819 143 412

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492