Mental Helse Namsos

Mental helse Namsos er et aktivt og allsidig lokallag som treffes hver torsdag på Optimisten Dagsenter i Sverres gate 20, og har ellers flere felles aktiviteter. Alle og enhver kan være medlem hos oss, og blir satt stor pris på.

Styret

Styret er som følger.
Leder Ole Jørgen Dekkerhus
Kasserer Einar Strand Enkerud
Nestleder Kent Are Martinsen
Styremedlem Svein Anzjøn

Vara Maja Martinsen
Vara Annette S Hansen
Vara Per Haugen

Kontakt

Leder:
Ole Jørgen Dekkerhus
Olav Duunsveg 45
7800 Namsos

mob.: 997 04 725
e-post: namsos@mentalhelse.no

Org.nr.:

992 792 116
Kontonr.:
4400 07 71306

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279