Mental Helse Land

Mental Helse Land er et lokallag i Oppland, og dekker kommunene Nordre Land og Søndre Land som har henholdsvis ca 6 700 og 5 800 innbyggere.

Kontakt

Leder:
Bjørg L. Olaussen Sagmoen
Flubergveien 424
2860 Hov

mob.: 930 55 237
e-post: Land@mentalhelse.no

Org.nr.:
896 342 002
Kontonr.:
2140 04 58844

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no