Mental Helse Stovner

Mental Helse Stovner har jevnlige treff og medlemsaktivitet.

Mental Helse Stovner holder ofte til på Jesperud Aktivitetshus, Fossumberget 58 på Stovner.

Kontakt

Mental Helse Stovner

Leder
Steinar Kildahl
Tante Ulrikkesvei 31
0984 Oslo

Tlf: 48038098

Org.nr.:
992 470 895

Kontonr.:
1503.26.56606

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 400 39 492