Mental Helse Haugesund

Styret

Leder:
Heidi Nappen
Tlf. 454 09 371

Kontakt

Mental Helse Haugesund
Postboks 140
5501 Haugesund

E-post: haugesund@mentalhelse.no
Tlf. 454 09 371

Org. nr.:
985 901 589

Kontonummer:
3240.06.17952

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no