Mental Helse Klepp/Time

Velkommen til vårt lokallag på Jæren

Vi ønsker å vokse…..

Selv om vi er et ungt lokallag har vi allerede etablert noen hyggelige tradisjoner, og vi har selvsagt faste møte og lesekvelder.

Vi har plass til flere, og tar godt vare på nye medlemmer som kommer til.

Vi håper at du også vil bli en av oss.

Styret

Leder og Kasserer:
Laila Horpestad
E-post: laila.horpestad@gmail.com
Tlf. 900 28 026

Sekretær:
Åse Corneliussen
E-post: aacor123@gmail.com
Tlf: 412 38 454

Styremedlem:
Irene Bredesen
E-post: irenebre@broadpark.no
Tlf. 456 03 040

Styremedlem:
Astrid Guttelvik
E-post: asgutte46@gmail.com
Tlf. 404 88 771

Styremedlem:
Åshild Fjelde
Epost: ashildfjelde@hotmail.com
Tlf. 413 40 343

Styremedlem:
Ingvar Tengesdal
E-post: ingten@gmail.com
Tlf: 990 04 802

Kontakt

Mental Helse Klepp/Time
Postadresse:
c/o Laila Horpestad
Turnveien 1
4352 Kleppe

E-post: klepptime@mentalhelse.no
Tlf. 900 28 026

Org. nr.:
913 505 050

Kontonummer:
3290.56.39497

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no