Mental Helse Sandnes

Alle mennesker har rett til et meningsfylt liv, og en opplevelse av egenverd og mestring

Mental Helse Sandnes holder til i et sjelfullt hus; Sandvedhuset, på Skeianetunet fem minutter fra sentrum.
Her samles mange flotte mennesker flere ganger i uken, til en kaffekopp, sosialt samvær, aktiviteter, og en matbit på onsdager. Vi drar også på turer og kulturelle arrangementer, som teater, kino og konserter. Årlig pleier vi å ha en lengre tur i inn eller utland.
Hos oss er det stor takhøyde, hvor alle er velkomne med sine ulikheter.

Mandag, onsdag og fredag er vi åpne fra klokken 11:00 -16:30, og da er det vår hyggelige huskoordinator som tar deg i mot.
Tirsdager er det medlemmer som holder frivillig åpent fra klokken 11:30-15:30.
Følg med på vår Facebookside Mental Helse Sandnes for oppdatering på hva som skjer av turer, aktiviteter og åpningsdager utenom ordinær åpningstid.
Aktivitetene på huset forutsetter medlemsskap i Mental Helse Sandnes.
VELKOMMEN!

Styret

Leder:
Anne Lise Vines
Tlf. 468 27 322 / 916 93 543
E-post: sandnes@lokallag.mentalhelse.no

Sekretær:
Paul Gunnar Liland

Kasserer:
Roald Rasmussen

Styremedlem:
Aud Klingen

Styremedlem:
Morten R. Johansen

1. Vara:
Bjørn A. Brynlund

2. Vara:

Vibeke Vereide

Kontakt

Besøksadresse:
Mental Helse Sandnes
Jærveien 40
4319 Sandnes

Postadresse:
Mental Helse Sandnes
Postboks 315
4303 Sandnes

Tlf. 468 27 322 / 916 93 543
E-post: sandnes@lokallag.mentalhelse.no

Org.nr.:
990 601 771

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no