Mental Helse Sauda

Mental Helse Sauda har stort fokus på psykisk helse og fysisk aktivitet. Vi er opptatt av å gi våre over 160 medlemmer et variert tilbud.

Møteplassen

Vi har vårt eget brukerstyrte lokale: “Møteplassen”. 2 dager i uken er det to ansatte fra kommunen som er der. Her er det veldig sosialt og vi har mange aktiviteter.

Treningstilbud

Vi har treningstilbud 4 ganger i uken for våre medlemmer. Dette er veldig populært. Step-trening på mandager og vanngymnastikk på onsdager i svømmehallen. Nytt i år er at vi har startet opp med Yoga på mandagskvelder og torsdag dagtid. Vi vil også starte opp med turgruppe på tirsdager.

Andre aktiviteter

Ellers gjennom året blir det arrangert utflukter, bingo, basar, julebord, markering av Verdensdagen, bowlingtur, hobbykvelder, temakvelder og div. kurs.

Styret

Leder:
Martha Anette Gulbrandsen
Tlf.: 46623979

Styremedlemmer:
Jacky Solbrekk
Siv Ann Pedersen
Beth Iren Risvold
Kåre Gulbrandsen
Oddrun Birkeland
Janne Ringstrand
Ingrid Åbø
Marianne Andersen
Monica Beathe Hustveit

Kontakt

Mental Helse Sauda
Åbødalsveien 50
4200 SAUDA

Tlf. 46623979
Epost: sauda@mentalhelse.no

Org.nr.:
987 443 995

Kontonummer:
3305.20.36262

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no