Mental Helse Ullensaker

Mental Helse Ullensaker har faste medlemsmøter fra 18.00 siste onsdag i måneden (bortsett fra juni og desember) i storstua på mestringssenteret Østafor, Nordbyveien 32. 2050 Jessheim.
Møtene er i hovedsak sosialt samvær, med blant annet quiz, spillkvelder, og diktlesning. En gang i blant inviterer vi foredragsholdere. Fast på alle medlemsmøtene er at lokallaget holder enten kveldsmat eller frukt/ kaker og kaffe til møtene.

Lokallaget jobber for økt åpenhet om psykisk helse, og ønsker å fjerne fordommer i samfunnet.

Ønsker du medlemsinfo, ta kon takt med oss i styret på: ullensaker@mentalhelse.no

Styret

Leder
Anne Berit Berntsen Moen
Mob: 975 67 692
ullensaker@mentalhelse.no

Nestleder:
Eli Sundseth

Kasserer:
Jarle Sundseth

Kontakt

Mental Helse Ullensaker
E-post: ullensaker@mentalhelse.no
Tlf: 975 67 692

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: "baraas@mentalhelse.no ":mailto:baraas@mentalhelse.no