Mental Helse Stavanger

Velkommen til Mental Helses lokallag her i Stavanger.

Vi er et lokallag med omtrent 100 medlemmer. Vi har dessverre ikke noe fast møtested men vi møtes ulike steder alt etter hva slags arrangement vi møtes rundt; sosiale kvelder, kulturkvelder, kino og restaurantkvelder, kurs osv.

Informasjon om arrangementer publiseres her på hjemmesiden vår, samt at når du blir medlem vil du jevnlig få tilsendt vårt nyhetsbrev – med mer utførlig informasjon om både hva som skjer og hva styret i lokallaget jobber med.

Styret

Leder:
Marianne Olsson
Tlf. 466 42 761

Kontakt

Mental Helse Stavanger
v/ Marianne Olsson
Forusstraen 8
4031 Stavanger

Tlf. 466 42 761
E-post: stavanger@mentalhelse.no

Org.nr.:
985 407 185

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no