Mental Helse Suldal

Mental Helse Suldal ble første gang stiftet 30.03.2011, og er et lokallag av Mental Helse i Rogaland. Suldal kommune har en befolkning på vel 3 900 innbyggere, og er en av de store kraftkommunene i landet. Våren 2019 startet lokallaget prosjektet Urtehagen ved Bjødnateigen. Vi rustet opp en overgrodd sansehage etter tida da Bjødnateigen var et DPS. Urtehagen er blitt en fin møteplass for sosialt samvær, felles hagearbeid, kaffi og drøs. På vinterhalvåret har vi mandagstreff på Loftet hver mandag kl 15-17. Til vårsola titter fram igjen, og vi kan treffes i Urtehagen for videre prosjekter. Lokallaget har ca 35 medlemmer.

Styret

Leder:
Anne Berit Skeie
Tlf. 917 61 966

Wenche Nygaard ( sekretær)
Else Stråpa ( kasserer )
Åshild Lunde ( styremedlem )
Line Madsen ( styremedlem )
Elisabeth B. Brekke ( styremedlem )

Kontakt

Mental Helse Suldal
Nordenden 13
4230 SAND

Tlf. 917 61 966
E-post: suldal@mentalhelse.no

Org.nr.:
896 805 622

Kontonummer:
3520.40.14475

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no